Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

สมาคมกีฬายิมนาาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าเก็บตัว ณ เมืองเพนซ่า ของรัสเซีย 

สมาคมกีฬายิมนาาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าเก็บตัว ณ เมืองเพนซ่า ของรัสเซีย

ประกอบด้วย นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายและ หญิง คือ

นายวีรภัทร์ ช่วยโสม   เด็กหญิงลิลลี่ ประทีป

และ อาจารย์กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ กรรมการเทคนิคและสต๊าฟโค้ช

โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม นักกีฬาชายเป็นเวลา 2 เดือน และนักกีฬาหญิงเป็นเวลา 1 เดือน

Related posts