Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยขอเชิดชูเกียรติแก่ อ.วันทนีย์ จินุพันธ์

ตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปี ..ของ อ.วันทนีย์ จินุพันธ์ ที่ได้เสียสละ ร่วมบุเบิก และพัฒนากีฬายิมนาสติกลีลาของไทย จนสามารถเติบโตเป็นปึกแผ่น แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตไปภายภาคหน้า….วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน และอำลาอย่างเป็นทางการ…สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยขอเชิดชูเกียรติแก่ อ.วันทนีย์ จินุพันธ์ ที่สร้างคุณงามความดีแก่กีฬาของชาติ เราจะระลึกถึงอาจารย์ตลอดไป

Related posts