Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การแข่งขันทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประจำปี 2565

การแข่งขันทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ในกลุ่มนักกีฬาพื้นฐาน และนักกีฬาระดับต้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อประเมินพัฒนาการของนักกีฬา และเพื่อเป็นการสอบเลื่อนระดับในขั้นที่สูงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติกอมรเทพยิม และ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกเพชรเกษม 81

Related posts