Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2565 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว

เหรียญทอง ชนกพล เจียมสุขใจ จังหวัดสุพรรณบุรี คะแนน 20.400

เหรียญเงิน ณัทกฤป ธีรสาธร จังหวัดสมุทรสาคร และ ภูณภัทร ศรีคันธะรักษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร คะแนน 19.650

ลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว

เหรียญทอง ชวิศา อินทกุล จังหวัดเชียงใหม่ คะแนน 20.600

เหรียญเงิน สุภัสสร วัชราภรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร คะแนน 18.600

เหรียญทองแดง ไอรดา ปานท้าว จังหวัดสุพรรณบุรี คะแนน 18.350

>>>ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน<<<

>>>ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม<<<

Related posts