Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ในกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมส์ ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2565 โดยมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 14 เหรียญทอง และผู้ที่ได้รับรางวัล นักกีฬาดีเด่นประเภทกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย – หญิง คือ น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน จาก จ.สมุทรสาคร ได้รับ 6 เหรียญทอง และ นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ จาก จ.สมุทรสาคร ได้รับ 5 เหรียญทอง ในส่วนของผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ ผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย จาก จ.สมุทรสาคร และ ผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง จาก จ.สมุทรสาคร

>>>ดาวน์โหลด ผลการแข่งขัน<<<

>>>ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม<<<

Related posts