Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การขึ้นทะเบียนนักกีฬา ในสังกัดสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

นักกีฬาทุกประเภทต้องสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและยืนยันว่าสังกัดสโมสรไหน นักกีฬาต้องเขียนใบสมัคร และประธานโมสรเซ็นรับรอง และส่งกลับมาสมาคมเพื่อรับหมายเลขประจำตัวสมาชิก จึงจะสมัครเข้าแข่งขันได้ ทุกประเภท ทุกรุ่น ที่จัดโดยสมาคมยิม มีอายุสังกัดสโมสรสรนั้นๆ 2 ปี ระหว่างปี 2563-2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

Related posts