ผู้เขียน: admin

ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

admin
24 กันยายน 2563 นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ...
ข่าวการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง

admin
กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา...
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

admin
15 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี...
ข่าวสารสมาคม

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

admin
3 ก.ย.63 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นผู้แท...
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

admin
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬ...