Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

“3 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ สายใยความผูกพัน

“3 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ สายใยความผูกพันสโมสรจินตนา”

#30ปีสโมสรจินตนา #30ปียิมนาสติกลีลาไทย อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับ สโมสรจิตนา โดยการจัดตั้งของ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ ประเทศไทย ในการสร้างนักกีฬายิมนาสติกลีลา ที่เป็นกำลังชองชาติอย่างต่อเนื่อง และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาอีกมากวาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาทิ

รางวัลราชินียิมนาสติกลีลาต้นแบบ น.ส ธาราทิพย์ ศรีดี

รางวัลดาวรุ่งยิมนาสติกลีลาต้นแบบ น.ส.พิยดา พีระมธุกร

รางวัลขวัญใจมหาชนอันดับ 1 น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์

รางวัลขวัญใจมหาชนอันดับ 2 น.ส ณัฐนรี ฉิมพลี

และอีกมากมาย

Related posts