Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

โปรแกรมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์พื้นฐาน4ภูมิภาค

122

 

ตามที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) ประจำปีพ.ศ.2559 เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน (ยืดหยุ่น) สำหรับครูและผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกระดับพื้นฐานภายในประเทศให้มากขึ้น โดยกำหนดจัดการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน (ยืดหยุ่น) จำนวน 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สมุทรสาคร กำหนดการส่งใบสมัครแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กำหนดการส่งใบสมัครแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการส่งใบสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

โดยใบสมัครส่งได้ทาง FAX.02-136-1258,E-mail:ngor_poot@hotmail.com

Related posts