Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาระหว่างสโมสรรายการ PK Gymnastics Competition 2019

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาระหว่างสโมสรรายการ PK Gymnastics Competition 2019 วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี( คลองทวีวัฒนา) กรุงเทพมหานคร

Related posts