Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

นายกสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมหารือบรรจุกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกสมคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ในวาระการประชุมหารือบรรจุกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” (พ.ศ. 2563) ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย.

Related posts