Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ขอแสดงความยินดี กับ นักกีฬายอดเยี่ยม ทั้ง 7 คน 7 รุ่น

นางสาวพิยดา พีรมธุกร รุ่นประชาชน สโสรจินตนา ที่สามารถคว้ามาได้4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นประชาชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง ประเภททีม

เหรีญญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์บอล

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์คฑา

เหรีญญเงิน ประเภทอุปกรณ์ห่วง

เหรีญญเงิน ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น

นางสาวธัญชนก ค้าไม้ นักกีฬายิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน จากสโมสรจินตนา ที่สามารถคว้ามาได้3 เหรียญทอง 1 เงิน 1 ทองแดง และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกลีลารุ่นเยาวชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง ประเภททีม

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์บอล

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น

เหรีญญเงิน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

เหรีญญทองแดง ประเภทอุปกรณ์เชือก

ด.ญ. พรรษพร ทับทอง รุ่นยุวชน สโมสรจินตนา ที่สามารถคว้ามาได้8 เหรียญทอง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นยุวชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง ประเภททีม

เหรีญญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์ฟรีแฮนด์

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์เชือก

เหรีญญทอง ประเภทคฑา

เหรีญญทอง ประเภท กรุ๊ปฟรีแฮนด์

เหรีญญทอง ประเภท กรุ๊ป 5 บอล

เหรีญญทอง ประเภทกรุ๊ปรวมอุปกรณ์

ด.ญ.ลิลลี่ ประทีป นักกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชน จากสโมสรยิมมาสเตอร์ ที่สามารถคว้ามาได้6 เหรียญทอง และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกศิลป์หญิงรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง ประเภททีม

เหรีญญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

เหรีญญทอง ประเภทโต๊ะกระโดด

เหรีญญทอง ประเภทบาร์ต่างระดับ

เหรีญญทอง ประเภทคานทรงตัว

เหรีญญทอง ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์

เด็กชายฟุกะ โนมูระ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย รุ่นเยาวชน จากสโมสรยิมมาสเตอร์ ที่สามารถคว้ามาได้4 เหรียญทอง 2 เงิน และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกศิลป์ชายรุ่นเยาวชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

เหรีญญทอง อุปกรณ์โต๊ะกระโดด

เหรีญญทอง อุปกรณ์บาร์คู่

เหรีญญทอง อุปกรณ์ บาร์เดี่ยว

เหรีญญเงิน อุปกรณ์ฟลอเอ็กเซอร์ไซด์

เหรีญญเงิน อุปกรณ์ห่วง

นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย รุ่นประชาชนสังกัดสโมสรชมรมกีฬายิมนาสติก จ.สมุทรสาคร ที่สามารถคว้ามาได้ 3เหรียญทอง 1 เงิน และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกศิลป์ชายรุ่นประชาชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯผลงาน จากรายการดังนี้

เหรีญญทอง อุปกรณ์ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์

เหรีญญทอง อุปกรณ์ห่วง

เหรีญญทอง อุปกรณ์บาร์เดี่ยว

เหรีญญเงิน อุปกรณ์โต๊ะกระโดด

ด.ช.พอพิสุทธิ์​ ศรีคันธะรักษ์ นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก รุ่นยุวชนสังกัดสโมสรThotkhamchai​ Gym​ ที่สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เงิน และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยิมนาสติกแอโรบิกรุ่นยุวชน ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯผลงาน

เหรียญทอง​ ประเภทคู่ผสม

เหรียญ​เงิน​ ประเภท​บุคคลชาย

Related posts