Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ระดับพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา วิทยากรบรรยายหัวข้อ ” กุญแจสำคัญสู่โค้ชยิมฯ มืออาชีพ ”

Mr.Jose Roman Gonzalez Aburto ชาวแม็กซิโก เป็นวิทยากร

Related posts