Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

24 กันยายน 2563 นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” กุญแจสำคัญสู่โค้ชยิม ”

25 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัว และ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน

อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การฝึกท่า Acrobatic)”

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี และน.ส สุมาลี สุขขา เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การฝึกท่าเทคนิคยิมนาสติกกลุ่มการทรงตัว การหมุนตัว และการกระโดด”

27 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน

Related posts