Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การทดสอบทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2565

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจะจัดการทดสอบทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2565 ในกลุ่มนักกีฬาพื้นฐาน และนักกีฬาระดับต้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อประเมินพัฒนาการของนักกีฬา และเพื่อเป็นการสอบเลื่อนระดับในขั้นที่สูงขึ้นโดยจะทำการทดสอบในวันที่ 7-8 พ.ค 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติกเพชรเกษม 81

จะเริ่มเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8-22 เม.ย 2565

กำหนดการการแข่งขัน

>>>ดาวน์โหลด ระเบียบการแข่งขัน<<<

>>>ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ<<<

>>>ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกศิลป์ (ยืดหยุ่น) หญิง<<<

>>>ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกศิลป์ (ยืดหยุ่น) ชาย<<<

Related posts