Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

กรรมการยิมส์ไทยร่วมประชุมยิมนาสติกศิลป์ที่อินโดฯ

13

นางสาวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณ กรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนอาเซียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคยิมนาสติกศิลป์หญิงของเอเชีย (AGU WAG TC) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560  ประเทศอินโดนีเซีย

Related posts