Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

โหลดใบสมัครได้ที่นี่!!”ยิมนาสติกลีลาความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์หน16

16

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “ยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่ 16 และ การแข่งขันทักษะพื้นฐานยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81

 

โดยการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รุ่นยุวชน และรุ่นเยาวชน เป็นการคัดเลือกนักกีฬา เข้า ร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560 โดยคัดจากประเภททีม รุ่นละ 8 ทีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์อีก 12 คน ( โดยไม่นับรวมกับนักกีฬาที่ ผ่านเข้าไปในประเภททีม )

 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญสโมสรของท่าน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวโดยส่งตรง ณ ศูนย์ประสานงานของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81 เลขที่ 89 ถนนมาเจริญ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02 – 812-4829 โทรสาร 02 – 420-3036 ,Email : [email protected] และ [email protected] ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และเอกสารการสมัครสามารถโหลดได้ที่h www.thaigymnastics.com

ใบสมัครมหกรรมกีฬาครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค. 2560 )

ใบสมัครสโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค. 2560 ) (3)

ระเบียบการแข่งขันสโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 (6-9 พ.ค. 2560) (3)

ผังนักกีฬายิมแอโรบิก-รุ่นยุวชน+เยาวชน ( เดี่ยว ) สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 (6-9 พ.ค. 2560 ) (1)

ผังระบำเอ็กเซอร์ไซส์ยิมศิลป์หญิง-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังLevelยิมศิลป์หญิง-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังLevelยิมศิลป์ชาย+หญิง-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังLevelยิมแอโรบิก-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 (6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังเด็กเล็ก 12คนสโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังเด็กเล็ก 8 คนสโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค. 2560 ) (2)

ผังท่าชุดยืดหยุ่นยิมศิลป์ชาย+หญิง-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังทักษะ-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560) (1)

ผังนักกีฬายิมลีลากรุ๊ป-รุ่นยุวชน สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค. 2560 ) (1)

ผังท่าชุดยืดหยุ่นยิมศิลป์หญิง-แยกอายุ-สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค.2560 ) (1)

ผังนักกีฬายิมลีลา-รุ่นยุวชน สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 ( 6-9 พ.ค. 2560 ) (1)

ผังนักกีฬายิมลีลา-รุ่นประชาชน สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 (6-9 พ.ค. 2560 ) (1)

ผังนักกีฬายิมลีลา-รุ่นเยาวชน สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่16 (6-9 พ.ค. 2560 ) (1)

Related posts