ข่าวสารสมาคม

โครงการพ้ฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(Sports Hero)

นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกีฬายิมนาสติก โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero )โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก เพชรเกษม 81

รศ.ดร.วรรณชลี วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ” 4 STEPS to help Sports Hero GROW”

อ.อัมพิกา นันท์บัญชา บรรยายจิตวิทยา หัวข้อ “สร้างเสริมศักยภาพ สำหรับนักกีฬายิมนาสติก”

ผศ.ถาวร กมุทศรี บรรยาย หัวข้อ การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกีฬายิมนาสติก

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี บรรยาย หัวข้อ กติกายิมนาสติกลีลา/ ผศ. มานิตย์ หยูมาก บรรยายกติกายิมนาสติกศิลป์ชาย/ อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ บรรยายกติกายิมนาสติกศิลป์หญิง

29 ส.ค 63 น.ส นันต์ภรณ์ สิทธิโก บรรยายในหัวข้อ ” การจัดโปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬายิมนาสติก ช่วงระหว่างฝึกซ้อม ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งหลัง และหลังแข่งขัน”

การฝึกภาคปฎิบัติ แนะนำเทคนิคและแก้ไขท่าที่ยังไม่สมบูรณ์ตามกติกา โดยวิทยากร 4 ท่าน-ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี / ยิมลีลา-อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ และผู้ฝึกสอนชาวแม็กซิโก /ยิมนาสติกศิลป์หญิง-นาวาโทพรพงษ์ อิทธโยภาสกุล/ยิมศิลป์ชาย

30 ส.ค 63 การฝึกภาคปฎิบัติ การสร้างสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัว และความแข็งแรงโดย นายธีระชัย ประเสริฐศรี และ น.ส สุมาลี สุขขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทีมยิมนาสติกลีลาร่วมบันทึกเทปรายการชีพจรกีฬา

admin

สหพันธ์ยิมนาสติกเลือกไทย จัดชิงแชมป์เอเชีย2รายการ

admin

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายของประชาชน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

admin

เลี้ยงส่งนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่30

admin

ยิมนาสติกเห็นทางสดใสฟันธงแอโรบิกมีทองชัวร์

admin

ติดตามเส้นทางการสู้ศึก “ซีเกมส์ ครั้งที่ 30” ของนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภท Trio

admin