• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • เปิดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024
ข่าวสารสมาคม

เปิดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจะเปิดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024 และสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬายิมนาสติกโดยจัดอบรมใน วันที่ 23-25 เมษายน 2565

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณผุสดี ขันอ้าย โทร. 0865135045 รับจำนวนจำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยิมนาสติกไทยร่วมบันทึกเทปรายการชีพจรกีฬา

admin

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายของประชาชน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

admin

ติดตามการฝึกซ้อม นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ณ ประเทศสิงคโปร์

admin

ประชุมออนไลน์คณะกรรมการบริหารยิมนาสติกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

admin

ยิมฯไทยส่ง2ตัวเก่ง”ฑิฆัมพร-ณัฐติพงศ์”ฝึกเข้มที่จีน1เดือน

admin

ยิมนาสติกได้เฮโค้ชชาวออสซี่ขานรับติวเด็กไทย3ปี

admin