Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ออสเตรเลียใจดีส่งโค้ชอบรมยิมนาสติกฟรี6วัน

S__7815201

 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย โชคดีออสเตรเลียส่งวิทยากรมืออาชีพเปิดคอร์สอบรมให้กับผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬายิมศิลป์ของไทยเป็นเวลา 6 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หวังยกระดับกีฬายิมนาสติกในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทัดเทียมกับประเทศในแถบยูโรป

 

น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ”นับว่าเป็นความโชคดีของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้ส่ง มิสบรูนซ์ คนีบุช, มิสเลซี่ โจนส์ และ คาเรน นอร์เดน ผู้เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติกระดับอาชีพเปิดคอร์สอบรมพิเศษถ่ายทอดกฎ กติกา เทคนิค และการวิ่ง การวางท่วงท่าที่ถูกวิธี การซ้อมท่าใหม่และท่าทำยากให้กับผู้ฝึกสอนของไทย เพื่อไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา ในโครงการพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง

 

โดยเป็นครั้งแรกที่ทางออสเตรเลียได้เดินทางมาเปิดการเรียนการสอนให้กับประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดเพียงแค่ 3 ประเทศได้แก่ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศสิงคโปร์, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศมาเลเซีย ประเทศละ 6 วัน ตามนโยบายของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (เอฟไอจี) โดยที่ประเทศสิงคโปร์จบสิ้นไปแล้ว ขณะนี้กำลังเปิดคอร์สอบรมอยู่ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 3 ก.ย. 59 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก”

 

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวอีกด้วยว่า ”การอบรมครั้งนี้ทางสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยหาสถานที่อบรมเพียงอย่างเดียว โดยโครงการนี้กำหนดรับผู้เข้าอบรมเพียง 25 คน เน้นเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในกีฬายิมนาสติกโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งช่วงแรกระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. จะถ่ายทอดการฝึกยิมนาสติกศิลป์ชั้นสูง

 


ช่วงที่สองระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. จะเป็นการอบรมผู้ตัดสินเพื่อให้แม่นในกฎ-กติกาแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติกำหนด และช่วงสุดท้าย ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. จะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก มร.พอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยาย ซึ่งจะเป็นการเรียนลัดที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัว”

 

S__7815212

 

S__7815222

S__167870487

 

Related posts