Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าอบรมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมอบรมสัมมนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

S__11927561

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา ในการเข้าร่วมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่จะมาถึง รวมทั้งรายการแข่งขันตนานาชาติ ที่ทางสมาคมจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ส่งทีมส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประกอบด้วย นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่นวด นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักชีวกลศาสตร์  นักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เข้าร่วมการอบรม

S__11927564   S__11927566

S__11927563  S__11927562

Related posts