• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ข่าวสารสมาคม

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

admin

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

admin

ขอขอบคุณ คุณไรวิน มีเจริญ และคณะที่ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ศูนย์ฝึกฯ

admin

ยิมไทยจัดประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ปี2560-2564

admin

กิจกรรมทดสอบความสามารถยิมนาสติกพื้นฐานที่หาดใหญ่

admin

ศึกยิมฯลีลาชิงแชมป์ปทท.คึก3ชาติตบเท้าแข่ง24-27พ.ย.นี้

admin