• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • ยิมฯไทยส่งวิทยากรให้ความรู้ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกระดับ2
ข่าวสารสมาคม

ยิมฯไทยส่งวิทยากรให้ความรู้ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกระดับ2

 

S__6611004

การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ จากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่องการพัฒนาผู้ฝึกสอน กีฬายิมนาสติก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย สถาบันการพลศึกษา ,ทิพยประกันภัย,ธนาคารออมสิน

29507

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอสามารถพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป รวมถึงการจัดระบบการฝึกกีฬายิมนาสติกให้เหมะสมกับวัย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ให้สอดคล้องกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

29508

ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ส่งวิทยากรที่มากไปด้วยความรู้และความสามารถเข้าไปให้ความรู้ และจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกในอนาคตอีกด้วย

 

29511

29515

29526

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพยิมนาสติกรดน้ำดำหัวขอพรประมุขสมาคมฯ

admin

ยิมฯไทยเป็นปลื้มออสเตรเลียหนุนยาวติวเข้มโค้ชไทย45วัน

admin

ประชุมคณะเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิกเพื่อสรุปความพร้อม ก่อนจัดการทดสอบ และประเมินผลทักษะ กีฬายิมนาสติกแอโรบิก แบบออนไลน์

admin

น้องๆ นักยิมนาสติกไทยชวนออกกำลังกายที่บ้านต้านโควิด-19Junior Chamber International Tokyo ร่วมกับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

admin

นายกสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมหารือบรรจุกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

admin

ประมุขยิมไทยนำคณะฯร่วมยินดีอธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่

admin