• Home
  • พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

admin

ราคาเพียงปีละ 6,000 บาท

**โปรโมชั่นพิเศษสำหรับปีนี้ เหลือเพียงปีละ 4,000 บาท เท่านั้น**

เงื่อนไข

  • สัญญา ปี ต่อ ปี
  • แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด (แรกเข้า และ เมื่อสัญญามีอายุครบ 6 เดือน)