Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ปิดฉากอย่างสมเกียรติ นักกีฬาดาวรุ่งแจ้งเกิดกันถ้วนหน้า

“ปอปอ-ฑิฆัมพร” ซิวนักยิมยอดเยี่ยม“จินตนา”ปลื้มคว้าถ้วยพระราชทานออมสินยิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปิดฉากอย่างสมเกียรติ นักกีฬาดาวรุ่งแจ้งเกิดกันถ้วนหน้า “ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร สาวน้อยวัย 16 ปีเพิ่งขึ้นชั้นมาเล่นประชาชนปีแรก ทำผลงานเกินตัว คว้า 4 เหรียญทอง ทาบรัศมีรุ่นพี่ เบญจพร ลิ้มพานิชย์ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และนำทีมสโมสรจินตนาถ้วยพระราชทานไปครองได้อย่างภาคภูมิใจ การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิค และ ยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยรายการนี้มีนักกีฬากว่า 750 คน จาก 38 ชมรมเข้าร่วม

ล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย. เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย มีชิงทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง เป็นยิมนาสติกลีลา 8 เหรียญทอง และ ยิมนาสติกศิลป์ 3 เหรียญทอง ยิมลีลาประเภทเยาวชน รอบชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ ( คฑา ) เหรียญทอง ด.ญ.ณัชชนม์ โสภณวชิราพร (สโมสรจินตนา เอ..) 15.40 คะแนน, เหรียญเงิน น.ส.ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (สโมสรเสนาชัยยิม) 13.80 คะแนน , เหรียญทองแดง ด.ญ.ปุณณิชา สุทธิธรรม ( สโมสรเสนาชัยยิม) 13.50 คะแนน / อุปกรณ์ริบบิ้น เหรียญทอง ด.ญ.ธัญชนก ค้าไม้ (สโมสรจินตนา ) 15.25 คะแนน , เหรียญเงิน ด.ญ.ปุณยนุช คุ้มดี ( บีเคเค.ยิมนาสติก ) 13.10 คะแนน , เหรียญทองแดง ด.ญ.พิชญธิดา เกตุสกุล (จินตนา เอ.) 12.85 คะแนน ประเภทประชาชน รอบชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ห่วง เหรียญทอง น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์ ( จินตนา เอ.) เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งล่าสุด ทำได้ 18.70 คะแนน, เหรียญเงิน น.ส.พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ.) ทีมชาติไทยและราชินีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 18.30 คะแนน , เหรียญทองแดง น.ส.ชุติกาญจน์ ผิวผ่อง (สโมสรจินตนา เอ.) นักกีฬาทีมชาติไทย เช่นเดียวกัน 15.70 คะแนน, / อุปกรณ์ บอล เหรียญทอง น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ.) 17.70 คะแนน, เหรียญทอง น.ส. พิยดา พีรมธุกร (จินตนา เอ.) 17.70 คะแนน , เหรียญเงิน น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำรง (จินตนาบี. ) 15.60 คะแนน (โดยอุปกรณ์บอล เบญจพร กับ พิยดา มีคะแนนเท่ากัน จึงได้รับเหรียญทองร่วมกัน ) / อุปกรณ์ คฑา เหรียญทอง “ปอปอ” น.ส.พิยดา พีรมธุกร (จินตนาเอ.) 17.30 คะแนน, เหรียญเงิน น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ.) 15.55 คะแนน, เหรียญทองแดง น.ส.ธัญญพัทธ์ สังวรโยธิน (จินตนา บี.) 14.80 คะแนน

อุปกรณ์ ริบบิ้น เหรียญทอง เบญจพร ลิ้มพานิชย์ (จินตนา เอ.) 16.00 คะแนน, เหรียญเงิน พิยดา พีรมธุกร 15.30 คะแนน , เหรียญทองแดง น.ส.ลักษิกา เกียรติถาวรชัย (SISB. ยิมนาสติก ) 15.20 คะแนนยิมนาสติกศิลป์ประเภทประชาชนชาย อุปกรณ์โต๊ะกระโดด เหรียญทอง อธิภัทร สุวเสริม (ชมรมยิมนาสติกศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร ) นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 13.415 คะแนน , เหรียญเงิน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ( ชมรมยิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร) นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 12.73 คะแนน, เหรียญทองแดง วิศวยศ สาโรจน์ (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) 12.055 คะแนน / อุปกรณ์ บาร์คู่ เหรียญทอง จามร พรหมณี (ชมรมยิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร) นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 13.3 คะแนน, เหรียญเงิน สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด ( เอสอาร์ ยิมนาสติกคลับ) 12.625 คะแนน, เหรียญทองแดง ปุณยพัฒน์ บุญปถัมภ์ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี) 11.5 คะแนน / อุปกรณ์ บาร์เดี่ยว เหรียญทอง ฑิฆัมพร สุรินทรทะ (ชมรมยิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร) 12.50 คะแนน, เหรียญเงิน สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด (SR ยิมนาสติกคลับ) นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย 11.68 คะแนน , เหรียญทองแดง อธิภัทร สุวเสริม (ชมรมยิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร) 10.55 คะแนน สรุปยิมนาสติกศิลป์ชาย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ คว้ามาได้ 3 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน จากการลงแข่งขัน 4 อุปกรณ์ สรุปสโมสรยอดเยี่ยมที่คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทยิมนาสติกศิลป์ชาย รุ่นประชาชนได้แก่ สโมสรเอส.อาร์คลับ , ประเภทยิมนาสติกลีลา รุ่นประชาชน ได้แก่ สโมสรจินตนา นักกีฬายอดเยี่ยม ยิมนาสติกศิลป์ชาย รุ่นเยาวชน ได้แก่ เด็กชาย ฟุกะ โนมูระ (สโมสรยิมมาสเตอร์) ผลงาน 3 เหรีญทอง 2 เหรียญเงิน

นักกีฬายอดเยี่ยม ยิมนาสติกศิลป์ชาย รุ่นประชาชน ได้แก่ นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ (สโมสรชมรมยิมนาสติกศิลป์ จังหวัดสมุทรสาคร )

ยิมนาสติกศิลป์หญิง รุ่นเยาวชนได้แก่ เด็กหญิง ลิลลี่ ประทีป (สโมสรยิมมาสเตอร์ ผลงาน 5 เหรียญทอง )

นักกีฬายอดเยี่ยม ยิมนาสติกแอโรบิกรุ่นยุวชน ได้แก่ เด็กชาย พอพิสุทธิ์ ศรีคันธะรักษ์ (สโมสร ทศคำไชยยิม) ผลงาน 2 เหรียญทอง นักกีฬายิมนาสติกลีลา ยอดเยี่ยมรุ่นยุวชน ได้แก่ เด็กหญิง พรรษพร ทับทอง (สโมสรจินตนา) / ยิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิง ธัญชนก ค้าไม้ (สโมสรจินตนา ) / รุ่นประชาชน ได้แก่ นางสาวพิยดา พีรมธุกร (สโมสรจินตนา) ผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

Related posts