ข่าวสารสมาคม

ประมุขยิมไทยนำคณะฯร่วมยินดีอธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่

 

S__3670034 S__3670035 S__3670033 S__3670036 S__3670032 S__3670031 (1) S__3670031 S__3670030 S__3670029  S__3670027

นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมฯเข้าพบแสดงความยินดีกับ คุณนเร เหล่าวิชยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลอดภัย ไร้ Covid-19

admin

การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกแอโรบิกฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

admin

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin

FBT ให้การสนับสนุน รองเท้ายิมนาสติกสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม

admin

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายของประชาชน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

admin

น้องๆ นักยิมนาสติกไทยชวนออกกำลังกายที่บ้านต้านโควิด-19Junior Chamber International Tokyo ร่วมกับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

admin