Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
นายชนกพล เจียมสุขใจ

ตฤณ

ชื่อ-นามสกุล   นายชนกพล  เจียมสุขใจ      ชื่อเล่น   ตฤณ

ว/ด/ป/ เกิด   11 พฤศจิกายน 2545     อายุ   17  ปี

เริ่มเล่นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่อายุ  9 ปี

ผู้ฝึกสอนคนแรก       ครูพรทิพย์  สัมภวมานะ

ผู้ฝึกสอนปัจจุบัน       นางสาวไอรดา  ปานท้าว

รุ่นพี่ในดาวใจ            นายชนวิทย์  ทองดี  จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานการแข่งขันในประเทศไทย

  1. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก รายการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562
  2. ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และนักกีฬาดีเด่น ในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
  3. ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และนักกีฬาดีเด่น ในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

ผลงานการแข่งขันต่างประเทศ

ยังไม่เคยเข้าร่วมรายการแข่งขันระดับนานาชาติ

ผลงานที่ตัวเองภาคภูมิใจที่สุด

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และนักกีฬาดีเด่น ในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

 

นักกีฬาดาวรุ่งตฤณAG2_๑๙๐๘๒๕_0001