• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติ ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ข่าวสารสมาคม

นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติ ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยและเยาวชนทีมชาติ ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 ในวันที่ 4 ตุลาคม 64 โดยทำการฉีดที่โรงพยาบาลบางรัก ขอขอบคุณฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ประสานและอำนวยความสะดวกให้คณะนักกีฬาได้ฉีดวัคซินในเวลารวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทย ได้รับทุนจาก FIG

admin

การประชุมนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์ และนักกีฬาในโครงการสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ

admin

นางสาวณัฏฐ์ กุลสนาวงศ์ รับโล่รางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2564

admin

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เริ่มเดินหน้าเต็มขั้น

admin

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมของสหพันธิ์กีฬายิมนาสติกแห่งเอเชีย

admin

ยิมนาสติกพบปัญหายังขาดศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐาน

admin