Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
สีน้ำ รักษ์ภู (น้องสีน้ำ)

สีน้ำ

 

ชื่อ-นามสกุล    เด็กหญิงสีน้ำ  รักษ์ภู           ชื่อเล่น    สีน้ำ

ว/ด/ป/ เกิด    11 กรกฎาคม 2549            อายุ  13 ปี

เริ่มเล่นกีฬายิมนาสติกตั้งแต่อายุ    3   ปี

ผู้ฝึกสอนคนแรก   นายฆราวัฒน์  สืบไกรสอน

ผู้ฝึกสอนปัจจุบัน   นายทิษณุพรรณ  วิเชียรประดิษฐ์, Mr.Basenko Yaroslav

รุ่นพี่ในดาวใจ พี่แพรวพราว  ดวงจันทร์

ผลงานการแข่งขันในประเทศไทย

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน (น่านเกมส์)

ทำผลงานได้ 6 เหรียญทอง และได้รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยม (ยิมนาสติกศิลป์หญิง)

ผลงานการแข่งขันต่างประเทศ

Artistic Gymnastics International Invitation   Championship 2019 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำผลงานได้ 1 เหรียญทองแดงจาก อุปกรณ์ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์

ผลงานที่ตัวเองภาคภูมิใจที่สุด 

เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน (น่านเกมส์)

ทำผลงานได้ 6 เหรียญทอง และได้รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยม (ยิมนาสติกศิลป์หญิง)

68698188_796088464121943_1374704510441619456_n   67796629_792973274433462_2613979927422173184_n
68793465_792972714433518_6721485829530714112_n   69284350_796088444121945_3709191691639455744_n