ณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์

1465203224796

นายณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2541
ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นบุตรนายบำรุง เอียดวงศ์ และนางสำรวย เอียดวงศ์
เรียนยิมนาสติกศิลป์ ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ

ผลงานในต่างประเทศ
1.การแข่งขันรายการ 13th Junior Artistic Gymnastics Asian Championship
ระหว่างวันที่ 10 -13 เมษายน 2557 ณ ประเทศอุซเบกิสถาน
ผลงาน 1 เหรียญทอง -อุปกรณ์โต๊ะกระโดด

2.การแข่งขันรายการ “13th Singapore Gymnastics Open Championships”
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผลงาน 5 เหรียญทอง – ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
– ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด
– ประเภทอุปกรณ์ม้าหู
– ประเภทอุปกรณ์บาร์คู่
– ประเภทอุปกรณ์ห่วง
2.เหรียญเงิน- ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์ – ประเภทอุปกรณ์บาร์เดี่ยว

3.การแข่งขันรายการ “13th Singapore Gymnastics Open Championships”

รุ่นประชาชน ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผลงาน 6 เหรียญทอง – บุคคลรวมอุปกรณ์
– ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
– อุปกรณ์ม้าหู
– อุปกรณ์ห่วง
– อุปกรณ์บาร์คู่
– อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
1.เหรียญทองแดง – อุปกรณ์บาร์เดี่ยว

4.การแข่งขันรายการ 5th ASEAN School Games
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -30 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศเวียดนาม
ผลงาน1 เหรียญทอง- อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
2 เหรียญเงิน- ประเภททีม / อุปกรณ์ม้าหู
1 เหรียญทองแดง- บุคคลรวมอุปกรณ์

ผลงานในประเทศ
1.กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556
ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลงาน7 เหรียญทอง
ประเภททีม
– ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
– อุปกรณ์ห่วง
– อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
– อุปกรณ์บาร์เดี่ยว
– ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
– อุปกรณ์ม้าหู
1 เหรียญเงิน – อุปกรณ์บาร์คู่
2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดมหาสารคาม
ผลงาน8 เหรียญทอง – ประเภททีม
-ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
-อุปกรณ์ห่วง
-อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
-อุปกรณ์บาร์เดี่ยว
-ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
-อุปกรณ์ม้าหู
– อุปกรณ์บาร์คู่

3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์
ผลงาน 5 เหรียญเงิน
– บุคคลรวมอุปกรณ์
– อุปกรณ์ม้าหู
– ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
– อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
– อุปกรณ์บาร์คู่

ปฎิทินกิจกรรม

no event

แกลเลอรี

ผู้สนับสนุน