Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

“ณฐกร”คว้าเหรียญทองรวมอุปกรณ์รุ่น8ปีศึกยิมส์ปทท.

 

S__31227953

การแข่งยิมนาสติกศิลป์ และยิมนาสติกแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ครั้งนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้กีฬายิมนาสติกของประเทศมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป ตลอดจนสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของนักกีฬาทีมชาติในอนาคต และการแข่งขันได้รับความสนใจจากนักกีฬาร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก

โดยผลการแข่งขันวันแรกมีดังนี้ ประเภทยิมนาสติกศิลป์ เลเวล 1 ชาย อายุ 8 ปี ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ อันดับ 1.ณฐกร จันทร์มั่น (ปัญจพรพิทยา), 2.รชานนท์ แสงทอง (ปัญจพรพิทยา), 3.ปัญญากร ทัพไทย (ศูนย์ฝึกสพล.สมุทรสาคร), ม้าหู อันดับ 1.ธนวัฒน์ เกิดผล (ศูนย์ฝึกสพล.สมุทรสาคร), 2.รชานนท์ แสงทอง, 3.พสธร ฤกษ์งาม (ศูนย์ฝึกสพล.สมุทรสาคร), ห่วง อันดับ 1.ณฐกร จันทร์มั่น, 2.รชานนท์ แสงทอง, 3.ธนวัฒน์ เกิดผล, โต๊ะกระโดด อันดับ 1.ณฐกร จันทร์มั่น, 2.พสธร ฤกษ์งาม, 3.รชานนท์ แสงทอง

บาร์คู่ อันดับ 1.พสธร ฤกษ์งาม, 2.ธนวัฒน์ เกิดผล, 3.ปัญญากร ทัพไทย, บาร์คู่ อันดับ 1.ธนวัฒน์ เกิดผล กับ พสธร ฤกษ์งาม, 3.ณฐกร จันทร์มั่น กับ รชานนท์ แสงทอง และรวมอุปกรณ์ อันดับ 1 ณฐกร จันทร์มั่น, 2.พสธร ฤกษ์งาม, 3.ธนวัฒน์ เกิดผล

เลเวล 1 รุ่นอายุ 8 ปีขึ้นไป ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ อันดับ 1.ปณวัฒน์ ยงเยื่องคง (ศูนย์ฝึกสพล.สมุทรสาคร), 2. ประกาศิต จันทร์ศรี (อินฟินิตี้), 3.จิรายุ สีชานิน (อินฟินิตี้) กับ วิษณุ ฟักบางยุง (รร.กีฬาสุพรรณบุรี), ม้าหู อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง, 2.จิรายุ สีชานิน, 3.ประกาศิต จันทร์ศรี, ห่วง อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง กับ จิรายุ สีชานิน, 3.ประกาศิต จันทร์ศรี, โต๊ะกระโดด อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง, 2.ประกาศิต จันทร์ศรี, 3.ปณวัฒน์ ยงเยื่องคง

บาร์คู่ อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง, 2.ปณวัฒน์ ยงเยื่องคง, 3.จิรายุ สีชานิน, บาร์เดี่ยว อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง, 2.ไกรย์ ไกรยูรเสน (ทหารอากาศ) และรวมอุปกรณ์ อันดับ 1.วิษณุ ฟักบางยุง, 2.ประกาศิต จันทร์ศรี, 3.ปณวัฒน์ ยงเยื่องคง

ยิมนาสติกแอโรบิก รุ่นเยาวชน เดี่ยวชาย อันดับ 1.ภูณภัทร ศรีคันธรักษ์, 2.สรกุล โภชนจันทร์, 3.ก้องกิดากอน ภัทรพรเมธากุล, รุ่นเยาวชน กลุ่ม 2 เดี่ยวชาย อันดับ 1.ชนกพล เจียมสุขใจ, 2.ไททัศน์ ชุมเรียง, 3.เขตต์ไท ชุมเรียง

Related posts