Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ชื่นมื่น!ยิมฯไทยจัดอบรมผู้ฝึกสอนยิมขั้นพื้นฐานที่สพล.สุโขทัย

93265

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จัดอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน เพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มจำนวนประชากรยิมนาสติกศิลป์ ในภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่
24 ก.ย. ที่ผ่านมา

 

93268

โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย และนาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วม
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

93270

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีดังนี้ เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) สำหรับครูและผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกระดับพื้นฐานภายในประเทศให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มประชากรนักกีฬายิมนาสติกระดับพื้นฐานในประเทศให้มากขึ้น

S__199336008

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2559 โดยมีผู้อบรมจากโรงเรียนต่างๆ และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 40 คน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

S__199336007

Related posts