ข่าวสารสมาคม

จัดอบรมผู้ฝึกสอนยิมส์ศิลป์ระดับกลางที่สพล.สุพรรณบุรี

 

31401

 

พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก (ศิลป์) ระดับชาติ ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2559 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

 

S__7446532

 

ได้รับเกียรติจาก ผศ.พิทยา บุญคงเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ , ท่านทวนชัย มูลสว่าง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ,ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม

 

31403

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 40 คน เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอสามารถพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป รวมถึงยกระดับผู้ฝึกสอนใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ผู้ฝึกสอนแต่ละสโมสรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ

 

31405

 

31402

 

31405

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลี้ยงส่งนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่30

admin

การบรรยายพิเศษ”สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ” โดย อ.รัชเขต วีสเพ็ญ

admin

สมาคมยิมฯ เปิดค่ายฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin

ผู้ว่าสุโขทัยให้เกียรติเปิดอบรมยิมนาสติกศิลป์-ยิมลีลา

admin

ภาพบรรยายกาศ งาน “แรงใจจากพี่สู่น้อง ทวงเหรียญทองซีเกมส์”

admin

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin