• Home
  • คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

admin

Logo-Gym-Gold-(1)

คณะกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2563-2567

นายก

อุป1 มังกร ดร.ไก่ อ.เล็ก
เลขา อ.แอ้ด แม่อุ๋ย
อ.อ้วน ครูหน่อง วีระพงษ์
ดร.บุ๊ค เอกชัย เรือโทสัมพันธ์