• Home
  • คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

admin

Logo-Gym-Gold-(1)

คณะกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2558 – 2562

นายก

อุป1 มังกร ดร.ไก่ อ.เล็ก
 อ.มานิต  เลขา  อ.แอ้ด  แม่อุ๋ย
 อ.อู๋  อนุชิต  วันทยีย์  อ.อ้วน
 ครูหน่อง  วีระพงษ์  ดร.บุ๊ค  จารุพรรณ
 เอกชัย  เรือโทสัมพันธ์