Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันยิมนาสติกลีลา เพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ซอยเพชรเกษม 81 กรุงเทพฯ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับชาติต่อไป และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566 เพื่อให้การแข่งขันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสโมสรของท่านส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวโดยเริ่ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566  เป็นวันสุดท้ายของการส่งหลักฐานการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ และสามารถสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ นางสาวผุสดี  ขันอ้าย  โทร. 08 6513 5045  และนางสาวนุชนารถ  มุสิกานนท์ โทร. 08 1713 9497

โดยส่งเอกสารการสมัครได้ที่http:// E:mail: thailandgymnastics@gmail.com

ระเบียบการแข่งขันสโมสรสัมพันธ์
ผังรูปนักกีฬายิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

Related posts