Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัด การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 เป็นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual)

จึงขอเชิญสโมสรสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว

>>>ระเบียบการทดสอบ<<<

>>>ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ<<<

การสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

ส่งใบสมัคร ผังรูปถ่าย ภายในวันที่  ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน (เวลา 16.00 น.) และชำระเงินค่าสมัครคนละ 300 บาท

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81 เลขที่ 89 ถนนมาเจริญ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์  02-420-3036 หรือ

  • นางสาวผุสดี  ขันอ้าย  โทร. 08 6513 5045 Email : [email protected]
  • นางสาวนุชนารถ  มุสิกานนท์ โทร 08 1713 9497 E – mail: [email protected]

ส่งคลิปการทดสอบ ได้ที่ E-mail : [email protected] , [email protected]  ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.  (ถ้าไม่ส่งตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

Related posts