Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นักกีฬาดีเด่นการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ได้แก่ น.ส.พิยดา พีรมธุกร ได้รับ5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม เข้าร่วมชิงชัยในนาม เขต 7 จ.สมุทรสาคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์” ได้แก่ นายธีระชัย ประเสริฐศรี จากเขตการศึกษา 7 จ.สมุทรสาคร ผลงานนักกีฬาได้รับ 6 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 1 ทองแดง

Related posts