Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะ์และสถานที่จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มจำนวน ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ และ พัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์เดิม ในระดัยพื้นฐานให้มากขึ้น โดยโครงการครั้งนี้ ทาง สมาคมฯ เปิดรับสมัครจำนวน 40 คน แต่เนื่องจาก ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ถึง 45 คน

Related posts