• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

24 กันยายน 2563 นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” กุญแจสำคัญสู่โค้ชยิม ”

25 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัว และ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน

อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การฝึกท่า Acrobatic)”

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี และน.ส สุมาลี สุขขา เป็นวิทยากรให้การอบรม ห้วข้อ ” การฝึกท่าเทคนิคยิมนาสติกกลุ่มการทรงตัว การหมุนตัว และการกระโดด”

27 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเซีย ร่วมประชุมกรรมการบริหารของสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย

admin

ภาพบรรยายกาศ งาน “แรงใจจากพี่สู่น้อง ทวงเหรียญทองซีเกมส์”

admin

นายกสมาคมกีฯ มาเยี่ยมชมการทดสอบความพร้อมของนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทึมชาติไทยชุดซีเกมส์

admin

เปิดอบรมฟรี!!!ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาขั้นต้น

admin

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักกีฬาทีมชาติ และบุคลากร

admin

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

admin