• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกแอโรบิกฉบับปี ค.ศ. 2022-2024
ข่าวสารสมาคม

การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกแอโรบิกฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจัดการอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกแอโรบิกฉบับปี ค.ศ. 2022-2024 สำหรับผู้ตัดสินที่จะทำการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยจัดอบรมในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 เริ่มการอบรมในเวลา 09.00-17.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนนักกีฬา ในสังกัดสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

admin

ประวัติศาสตร์ยิมไทยกว่า800ชีวิตร่วมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

admin

สมาคมฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

admin

ผลการคัดเลือกนักกีฬายิมนาสติกลีลาเยาวชนทีมชาติไทย

admin

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

admin

ยิมนาสติกซีเกมส์ชิง20เหรียญ”มาเลเซีย”แบ่งศิลป์3ทอง

admin