• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024
ข่าวสารสมาคม

การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย-หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024 และสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยโดยจัดอบรมในวันที่ 23-25เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่าวมอบรมยิมนาสติกศิลป์ ชาย จำนวน 30 คน ยิมนาสติกศิลป์ หญิง จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สหพันธ์ยิมฯช่วยไทยส่งเด็กไปฝึกเบลารุส

admin

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

admin

การประชุมคณะกรรมการทำงานจัดเตรียมข้อมูลกีฬายิมนาสติก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการกีฬา รัฐสภา

admin

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากรมพลศึกษาครบรอบ 87 ปี

admin

สหพันธ์ยิมนาสติกยกสิทธิ์ ไทยจัดชิงแชมป์เอเชีย 3 งาน

admin

สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เริ่มเดินหน้าเต็มขั้น

admin