• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024
ข่าวสารสมาคม

การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย-หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024 และสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยโดยจัดอบรมในวันที่ 23-25เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่าวมอบรมยิมนาสติกศิลป์ ชาย จำนวน 30 คน ยิมนาสติกศิลป์ หญิง จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยิมนาสติกไทยฯส่ง3ดาวรุ่งบินชุบตัวเบลารุส

admin

ธนาคารออมสินร่วมแสดงความยินดี กับ เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563ในโครงการธนาคารโรงเรียน

admin

การขึ้นทะเบียนนักกีฬา ในสังกัดสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

admin

โครงการ Olympic Solidarity “ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับกลาง” เป็นโครงการที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

admin

อดีตนายกสมาคมยิมนาสติกมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกซ้อมของสมาคมฯ

admin

ส.ยิมไทยฝึกอบรม,ขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินยิมลีลาขั้นต้น

admin