• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024
ข่าวสารสมาคม

การอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย และ หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย-หญิง ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024 และสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยโดยจัดอบรมในวันที่ 23-25เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่าวมอบรมยิมนาสติกศิลป์ ชาย จำนวน 30 คน ยิมนาสติกศิลป์ หญิง จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แรงใจจากพี่สู่น้อง ทวงเหรียญทองซีเกมส์ “ชาติต้องการเหรียญทอง น้องต้องการกำลังใจ”

admin

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

admin

ตัดสินรุ่นใหม่..จากรุ่นสู่รุ่น…สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

admin

เปิดอบรมกติกาการตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา ฉบับปี ค.ศ. 2022-2024

admin

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทย ได้รับทุนจาก FIG

admin

ยิมนาสติกเป็นปลื้มทึ่งเด็กเล็กเก่งเพียบ

admin