• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)
ข่าวสารสมาคม

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

3 ก.ย.63 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเข้ารับโล่เกียรติคุณและร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ปทท.

admin

นักกีฬาจาก จ.สุโขทัย มาฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติ 1 เดือน

admin

โปรแกรมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์พื้นฐาน4ภูมิภาค

admin

ยิมนาสติกไทยฯส่ง3ดาวรุ่งบินชุบตัวเบลารุส

admin

ผู้ตัดสินนานาชาติชาวแม็กซิโก ได้บรรยายกติกาการตัดสิน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับคณะผู้ตัดสิน

admin

ประมุขยิมฯ เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

admin