• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)
ข่าวสารสมาคม

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

3 ก.ย.63 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเข้ารับโล่เกียรติคุณและร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยิมฯไทยร่วมประชุมเตรียมจัดศึกออมสินยิมลีลาปทท.

admin

เปิดอบรมฟรี!!!ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลาขั้นต้น

admin

ส.ยิมฯไทยจัดสัมมนากติกาการตัดสินยิมนาสติกลีลา

admin

นายกสมาคมฯ เข้าร่วม การประชุมหารือบรรจุกีฬายิมนาสติกในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

admin

ประมุขยิมฯไทยร่วมพบปะเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

admin

คัดเลือกนักกีฬาที่มีทักษะกีฬายิมนาสติกกลุ่มที่ 1เพื่อเข้าสู่โครงการฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกแอโรบิกกลุ่ม C

admin