• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
ข่าวสารสมาคม

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ประธาน) พร้อมด้วย พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ และนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทนในการรับฟังถึงปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินการ ประจำปี 2566 ตามยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาคมฯ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยิมนาสติกไทยฯส่ง3ดาวรุ่งบินชุบตัวเบลารุส

admin

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

admin

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin

ยิมฯไทยร่วมประชุมเตรียมจัดศึกออมสินยิมลีลาปทท.

admin

สมาคมยิมฯ เปิดค่ายฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin

ประมุขยิมไทยฯร่วมประชุมติดตามการฝึกซ้อมทีมชาติ

admin