• Home
  • ข่าวสารสมาคม
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ข่าวสารสมาคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

24 มี.ค 2564 เวลา 13.30 -15..30 น .นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณ คุณไรวิน มีเจริญ และคณะที่ได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ศูนย์ฝึกฯ

admin

สหพันธ์ยิมฯช่วยไทยส่งเด็กไปฝึกเบลารุส

admin

อบรมผู้ฝึกสอนยิมฯแอโรบิกนานาชาติของสหพันธ์ยิมนาสติกอช.

admin

ศิษย์เก่ามหิดลเตรียมจัดอบรมวิทย์กีฬาพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

admin

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin

สมาคมยิมฯ เปิดค่ายฝึกซ้อมกีฬายิมนาสติกศิลป์

admin