Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

ขอเชิญสโมสรสมาชิก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ( Online ) ในวันที่ 4 กันยายน 2564

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวัดผลความสามารถทางทักษะและเทคนิคในกีฬายิมนาสติกแอโรบิกของนักกีฬาในแต่ละรุ่นอายุ และเทียบกับเกณฑ์ของนักกีฬาในระดับชาติ อันจะเป็นข้อมูลในการให้ผู้ฝึกสอนทราบความสามารถของนักกีฬาของตนเองและสามารถนำกลับไปวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับชาติต่อไป

ซึ่งจะมีการแข่งขัน ตามรุ่นอายุ ดังนี้

รุ่นอายุ 6 – 7 ปี
รุ่นอายุ 8 – 9 ปี
รุ่นอายุ 10 – 11 ปี
รุ่นอายุ 12 – 14 ปี
รุ่นอายุ 15 – 17 ปี
รุ่นประชาชน

ระเบียบการแข่งขัน

กำหนดการรับสมัครและส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ : วันที่ 9-23 สิงหาคม 2564

วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

กำหนดส่งคลิปวิดีโอท่าการทดสอบของนักกีฬา : ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.thaigymnastics.com/ หรือ

1. นางสาวผุสดี  ขันอ้าย โทร. 08 6513 5045

2. นางสาวนุชนารถ มุสิกานนท์ โทร. 08 1713 9497

เริ่มสมัคร 9-23 สิงหาคม 2564

E:mail ngor_poot@hotmail.com และmusikanont@gmail.com

Related posts