Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (Online)

ขอเชิญสโมสรสมาชิก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การทดสอบและประเมินผลท่าทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวัดผลความสามารถทางทักษะและเทคนิคในกีฬายิมนาสติกศิลป์พื้นฐานของนักกีฬาในแต่ละรุ่นอายุ อันจะเป็นข้อมูลในการให้ผู้ฝึกสอนทราบความสามารถของนักกีฬาของตนเองและสามารถนำกลับไปวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับชาติต่อไป

ซึ่งจะมีการแข่งขัน ตามรุ่นอายุ ดังนี้

รุ่นอายุ 6 – 8 ปี
รุ่นอายุ 9 – 12 ปี

>>>ระเบียบการแข่งขัน<<<

กำหนดการรับสมัครและส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ : 25 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564

วันแข่งขัน : 25-26 กันยายน 2564

กำหนดส่งคลิปวิดีโอท่าการทดสอบของนักกีฬา : ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ( ทักษาละ 1 ครั้ง )

Related posts