Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การทดสอบทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา และกีฬายิมนาสติกแอโรบิกประจำปี 2565

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยจะจัดการทดสอบทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลา และกีฬายิมนาสติกแอโรบิกประจำปี 2565 ในกลุ่มนักกีฬาพื้นฐาน และนักกีฬาระดับต้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อประเมินพัฒนาการของนักกีฬา และเพื่อเป็นการสอบเลื่อนระดับในขั้นที่สูงขึ้นโดยจะทำการทดสอบในวันที่ 7 – 8 พ.ค 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติกเพชรเกษม 81 จะเริ่มเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8-22 เม.ย 2565

Related posts